Vardagsbetraktelser

Utvecklingssamtal

Jag har precis haft ett utvecklingssamtal med min tidigare chef. Eftersom jag har bytt avdelningar på jobbet blir det lätt att man inte genomför något utvecklingssamtal med sin nya chef eftersom den nya chefen inte riktig vet vad man har jobbat med det senaste året. Men ett utvecklingssamtal är egentligen inte till för ens chef utan det är till för att du ska kunna jobba med din personliga utveckling på jobbet och ge konkreta förslag och feedback till din ledare och skapa dig en karriär som passar dig. Jag är mycket för att reflektera över det man gör både på jobbet och privat, eftersom reflektion ger bra perspektiv på var man inte vill vara i framtiden. . Om man inte vet vad man vill göra i framtiden är bra att veta vad man inte vill göra. Dessutom kan man faktiskt lära sig en hel del om sig själv genom att ta vara på det som har hänt, både bra och dåligt.

Inför mina utvecklingssamtal brukar jag använda dessa frågor för att göra en reflektion. Genom att besvara dem ärligt för sig själv är man mycket väl förberedd för att ta emot och ge feedback till sin chef. Ytterligare en bra sak är att kunna ge konkreta exempel på situationer då något speciellt händ, när du kände dig bra, dålig, överkörd, överraskad eller situationer som stödjer sina slutsatser. Om du inte kan besvara frågorna kanske du kan fråga din chef om förslag, då han/hon kanske ser saker som du inte uppfattar om dig själ.

 

ÖVERGRIPANDE

•Hur ser du på ditt senaste år på företaget

•Vad känner du dig stolt över?

•Vad skulle du ha gjort annorlunda?

•Är företagets och din avdelnings mål tillräckligt tydliga?

 

ARBETSSITUATION

•Vad engagerar dig mest resp minst i ditt arbete?

•Vilka är dina starkaste sidor – kan vi nyttja dessa mer än vad vi gör idag?

•Vilka är dina svagaste sidor/sidor du vill arbeta med – hur kan vi göra dessa mindre svaga?

•Hur upplever du ditt ansvar är i förhållande till dina befogenheter?

•Hur är arbetsbelastningen och fördelningen av arbetsuppgifter?

•Hur är relationen till övriga i teamet?

 

RELATIONER

•Hur är relationen till övriga inom din organisation?

•Hur är relationen till kollegorna på andra organisationer på Företaget?

•Hur tycker du att stämningen är?

•Hur är din relation till din chef, enligt dig?

•Hur trivs du?

 

UTVECKLING

•Vilken utveckling tycker du det finns för, dig, teamet, organisation/affärsområde?

•Tycker du att du får tillräckligt med feedback i ditt arbete?

•Är du nöjd med dina arbetsuppgifter? Skulle du vilja att dessa förändrades på något sätt?

•Hur ser du på din utveckling framöver?

•Vilka aktiviteter vill du skall leda till denna?

 

AKTIVITETER

Personliga planet

•Aktivitet, datum, ansvar

 

Lycka Till!