Vardagsbetraktelser

Goda Vanor 2 : Börja med slutet i sikte

Den andra goda vanan som tas upp i boken ”7 Goda Vanor” är alltså vanan att börja med slutet i siktet.

En av de viktigaste faktorerna hos framgångsrika och effektiva människor är att de har en tydlig bild/uppfattning om hur deras arbete skall se ut när det är färdigt. Eftersom dessa individer har en exakt bild av det resultat som de vill uppnå i detalj har de enklare att ta fram resurser och planera för genomförandet av sitt arbete. Ett bra exempel är när man bygger hus. När ett nytt hus skall byggas så finns det en färdig ritning i detalj, byggaren vet exakt hur många fönster, dörrar, trappor, färger, takplattor som han behöver för att färdigsälla huset. När man tar detta exemplet så känns det så självklart att man jobbar utifrån en färdig ritning, men när vi lever våra liv eller går till arbetet varje dag så jobbar vi knappast efter en färdig ritning, utan vi tar dagen som den kommer. Man skulle kunna säga att vi lever efter en skiss, vi vet på ett ungefär hur vi vill ha det men kanske inte exakt för det kan finnas nya spännande möjligheter som kan dyka upp. Men när de dyker upp vet inte riktigt hur vi ska hantera dem.

Det handlar om att kunna visualisera resultatet. Detta är egentligen inget revolutionerande, jag vet inte hur många gånger jag har hört hur idrottsmän jobbar kontinuerligt med att visualisera sin egen framgång i sina prestationer för att nå nya världsrekord. Meditation och tid för reflektion är några viktiga ingredienser för att kunna jobba med visualisering, men även dreamboards eller personliga anteckningsböcker som möjliggör att man kan samla på bilder eller citat som ingår i den inre målbilden av resultatet.

Men varför gör inte vi vanliga människor inte en detaljerad plan för våra liv. Därför att livet är kanske lite mer komplicerat och ofta ställs vi inför dilemman som inte ingår i vår plan av våra liv. Det är egentigen här boken tar upp något unikt. Man kopplar in den individens värderingar till målbilden. Det är inte många människor som har en tydlig bild av sina värderingar och vilka regler som man själv vill leva efter. Författaren förelår att man sätter upp ett antal värderingar och livsregler för sig själv, typ vilken inställning man har till pengar, människor, arbete, familjen och sitt Ego. Dessa principer kommer senare att utgöra det fundamentala regelverket för hur vi vill leva våra liv för att nå det resultat vi vill.

Precis som när man bygger ett hus använder man speciella metoder för att montera fönster, sätta ett tak som håller eller bygger trappor. Man använder beprövade tekniker och metoder för att färdigställa huset. På samma sätt skall våra inre värderingar fungera som metoder för hur vi vill leva våra liv.

Så sammanfattningsvis skulle man kunna säga att den andra vanan handlar om att du skall visualisera resultaten av allt du gör så att du vet vart du är på väg. Men den innefattar också att du vet vilka värderingar och principer som du styr efter för att nå ditt resultat.

Slutligen återkopplar boken till vana ett. Om vana 1 representerar programmeraren en individ som har förstått att han kan programmera sig själv så är vana 2, programmet som programmeraren har skrivit.