Vardagsbetraktelser

Drömmen om båten

Medan vinter fortfarande håller ett fast grepp om Vätö går jag runt här och drömmer om båtar och sommaren.

Båtlängtan