Vardagsbetraktelser

Vana 3 Gör det viktigaste först

Tycker du att dygnet har för få timmar? Vad skulle du göra om du fick fler timmar på dygnet?

Vana 3 handlar väldigt mycket om att genomföra det som man faktiskt har tänkt på i Vana 1 och 2. Om vi vet vad vi vill här i livet och vi förstår vilka relationer som är viktiga för oss då blir det enklare att planera och prioritera. Många människor blir ensliga över att de är dåliga på att planera, men faktum är att de faktiskt är sämre på att veta vart det är på väg och vilka relationer som är viktiga för dem.

”Det spelar verkligen inte roll hur fort du går om du går i fel riktning” –Stephen R. Covey”

Om du har klarat upp dina mål och värderingar blir det mycket lättare att planera och viljestyrkan hjälper dig att genomföra det som du har planera. Det blir som en positiv spiral. Du definierar vad som är viktigt, du ser till att prioritera de viktiga sakerna och du når dina mål. Men det krävs en stor portion integritet för att handla efter sina prioriteringar.

Det säges att de mest effektiva personerna klarar av att göra det viktigaste först. Kan man prioritera sina aktiviteter att så att man kan se förbi det som är oviktigt och bara fokusera på det som är viktigt då kommer man att komma långt.

I Vana 3 prioriterar man efter fyra olika kategorier, typ en fyrfältare.

  1. Viktigt och Bråttom
  2. Viktigt inte bråttom
  3. Inte viktigt men bråttom
  4. Inte viktigt och inte bråttom

Definition av viktigt: aktiviteter som representerar dina värderingar, dina livsmål och högt prioriterade mål.

Definition Brådskande: Aktiviteter som kräver din omedelbara uppmärksamhet.

Det svåra är att kunna bestämma vad man ska göra med saker som kräver ens omedelbara uppmärksamhet, för det är oftast dessa uppgifter som ställer till det för oss i vardagen, och skapar stress.

När du står inför något som känns väldigt bråttom funder så här

  • kan de delegeras
  • kan jag skjuta upp dem och göra dem senare
  • kan det elimineras, detta berör inte mig jag kan säga ifrån
  • Hur viktigt är detta för mig och min målsättning

Sen lär du veta hur du skall hantera situationen. Men det lär krävas en hel del övning för att det här ska bli naturlig utvärderingsprocess.

Klarar man av att stå emot det som är brådskande och bara välja ut det som är viktigt, då får man mer tid över att fokusera på det som är absolut viktigast. Visst låter det enkelt och logiskt i teorin, men svårare att genomföra. Det tog mig ganska lång tid innan polletten trillade ner men när man väl har manglat detta i sitt huvud ett tag blir det väldigt enkelt och logiskt. Nu gäller det dock att fastställa vad som är viktigt här i livet och kunna skilja på det som är bråttom och inte bråttom.

Boken ger en del tips, en modell som kan hjälpa dig att fundera igenom vad som är ens livsmål och vilka relationer som är de viktiga, men jag vet inte riktigt om jag köper konceptet, här får man nog prova sig fram.

När man har kommit så här långt handlar det om att lära sig att leva med detta, och planera. Boken förespråkar att man kontinuerligt tydliggör sina värderingar, sätter mål, planerar veckovis och prioriterar dagligen. Jag gillar det här, för att man får en bra stuktur över sitt liv och skapar sig en möjlighet att rätta till saker och ting som inte känns bra och skapa sig det liv man faktiskt vill ha.

Lycka till!

”Kommer inte allt att dö till sist och alltför tidigt? Säg mig, vad har du för planer med ditt eget enda vilda och värdefulla liv?” –Stephen R. Covey