Vardagsbetraktelser

Ynklig

Det blir inte så många inlägg för jag har åkt in på sjukhus. Kan inte berätta vad der är men det är obehagligt.