Vardagsbetraktelser

Minska stress och öka trovärdighet

Nu har jag funderat och följande punkter skall jag fokusera på från kurskamraternas förslag

– Klistra ett litet märke på min telefonen som symboliserar ”att jag återkommer”
– Klistra ett litet märe på datorn -//-

– Samla på alla de gånger jag har lyckats att tala om för kunden att jag återkommer och belöna mig själv därefter. Jag skall göra en sida i filofaxen där jag skriver upp de gånger som jag har lyckats bromsa mig själv innan jag har lovat något. Det kommer att göra mig mer uppmärksam på att jag skall säkerställa innan jag lovar något.

– Minnas känsla av tillfredsställelsen när jag har levererat något som var lovat.
Öva på mindfullness och försöka ta vara på känslan när jag faktiskt håller det jag lovar.

– Ha en checklista i min filofax som ligger på dagsuppslaget, detta kommer att medföra att jag dagligen kommera att påminnas om att jag ska säkerställa innan jag lovar.
Detta skall stå på listan:
*Professionalism handlar inte om snabba puckar utan om kvalitet
*Säkerställ innan du lovar något
*Var noggrann med vad du lovar
*Återkom i sakfrågor som du har lovat att återkomma i
*Håll det du lovar