Vardagsbetraktelser

Affärsanalys, det går trögt just nu.

Så där, dagens möte gick bra och min presentation var tillräckligt bra.  Mötet var dock långt och det var många raka diskussioner, nu är jag helt lagom trött i huvudet igen…

Det är inte lätt att diskutera omfattande avtal i lågkonjunkturen. låt mig göra ett försök till att förklara min situation då jag tror att många andra är samma sits och ibland hjälper det att att finna sig i det hela om man får lite perspektiv.

Många företag har dragit på sig mycket resurser under högkonjunkturen då affärerna blomstrade och det fanns goda vinster att skörda i horisonten. Men plötsligt visade det sig att alla tittar åt fel håll och finanskrisen kom som en överraskning för många. Då försäljningen plötsligt bromsar in börjar man skylla på varandra i bolaget och ur detta föds ett antagande att de nuvarande processerna är för dyra och där med inte hållbara för konjunkturläget. De utvecklingsplaner man hade tidigare som skulle utveckla affärerna och öka produktiviteten är inte aktuella längre, nu är det viktigt att titta inåt i organisationen och istället för att förbereda för den framtida konkurrensen om kundernas förtroende gäller det att överleva och redovisa svarta siffror under 2009. Bara den som överlever kan konkurera i framtiden.

Då det är kostsamt och tidskrävande att organisera sig ur krisen innebär det att alla stora investeringar ligger vilande tills vidare. Företagen inser att investeringar som bidrar till kostnadsbesparingar är nödvändiga, det är grundläggande förutsättning till utveckling. Är man dock det minsta osäker på sina processer är det omöjligt att investera eller hitta nya verktyg som kan effektivisera dessa. Samtidigt blir det omöjligt att ta fram vettiga beslutsunderlag då det är otydligt vem som har makten i företaget. Man sitter heller kvar i dyra avtal än att tecknar nya samarbeten som kan vara svåra att motivera när den nya organisationen är på plats.

Spinner man vidare på det här uppenbarar sig en ond cirkel som bidrar till ett trögt affärsläge och stora missförstånd i affärsdialogen. Mina kunder vill sänka sina kostnader och påtalar detta ständigt för mig. Jag vill gärna bidra till minskade kostnader för mina kunder med smartare lösningar och bättre avtal, men vår affärsdialog hindras av omfattande företagsomorganisationer från båda parterna.  Vad kan man göra då?

Det är absolut ingen Vinna -Vinna situation.  Jag ska skriv lite om vinna-vinna ikväll som är den 4:e goda vanan.